آموزش دارنده پروانه و كاركنان دفاتر پيشخوان خدمات
آموزش دارنده پروانه و كاركنان دفاتر پيشخوان خدمات

آموزش دارنده پروانه و کارکنان دفاتر پیشخوان خدمات دولت رایگان می باشد

رویانیان دبیر کارگروه راهبری در ابلاغیه ای از روسای کارگروه های استانی خواست موضوع آموزش دارنده پروانه و کارکنان دفاتر پیشخوان خدمات را به دستگاه های خدمات دهنده، انجمن های صنفی و دفاتر ابلاغ نمایند…

در جوابیه استعلامی که از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شده آمده است: دستگاه خدمات دهنده موظف است در خصوص آموزش دارنده پروانه و کارکنان ذیربط دفاتر بصورت رایگان اقدام لازم را به عمل آورد و همچنین برابر آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی، فرم های اطلاعاتی، تجهیزات و امکانات اختصاصی، مهرهای اداری و نرم افزارهای مورد نیاز را بصورت رایگان در اختیار دارنده پروانه قرار دهد.

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی