آموزش سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا

بدینوسیله به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر می رساند  در جهت ارائه بهینه خدمات  به مشتریان ،آموزش سامانه جامع انبار ها و مراکز نگهداری کلا در  ساعت ۹ صبح مورخه سوم  آذر ماه  در سالن اجتماعات سازمان صنعت معدن و تجارت استان بر گزار می گردد.آندسته از دفاتری که قبلاً اعلام آمادگی کردنند در ساعت مقرر در محل یاد شده حضور یابند.

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی

Devin White Jersey