آیا مصوبات کارگروه استانداری اصفهان

همایش مدیران دفاتر پیشخوان دولت استان اصفهان با هدف بررسی اجرای تعرفه های جبرانی کارمزد خدمات مخابرات با حضور رییس انجمن صنفی و مدیران دفاتر استان، مدیران کل سازمان تنظیم مقررات منطقه مرکزی و فناوری اطلاعات استانداری اصفهان روز یکشنبه مورخ ۲۲/۸/۹۱ در محل تالار فرهنگی ورزشی علی برگزار شد.

مشروح گزارش

روابط عمومی کانون سراسری موفقیت مذکور را به انجمن صنفی و دفاتر پیشخوان استان اصفهان تبریک عرض می نماید.
لازم به ذکر است با توجه به پیشنهاد افزایش تعرفه مخابراتی از سوی انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان اصفهان به کانون کشوری و با توجه به تصویب آن در کارگروه استانداری اصفهان؛ این مسأله از سوی کانون کشوری در کمیته تعیین نرخ کمیته تخصصی کارگروه راهبری در دست پیگیری می باشد که امید است مصوب شدن این مصوبه به صورت کشوری، منجر به افزایش درآمد برای کلیه دفاتر پیشخوان دولت گردد

بررسی نمایید

کاهش استعلامات فرایند تمدید پروانه بهر ه برداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان

با  پیشنهاد انجمن صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر،  استعلامات حسن انجام کار  از  …