ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به همراه ارسال از طریق  پست سفارشی و با احتساب ارزش افزوده  ۱۷۰۰۰۰ ریال خواهد بود .در همین خصوص سرویس پست سفارشی تائیدیه تحصیلی در قراردادهای سراسری نرم افزار باجه قبول با نرخ ۳۷۰۰۰ ریال تعریف و دفاتر می باید از همین طریق اقدام به ارسال پاسخ تائیدیه نمایند . جهت مشاهده نامه کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور  اینجا را کلیک کنید.

بررسی نمایید

نحوه اعتراض به حذف یارانه نقدی

Devin White Jersey