ابلاغ صورتجلسه کمیته تخصصی قیمت گذاری دفاتر پیشخوان خدمات دولت

 

دکتر شفیعی دبیر کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات دولت فهرست نرخ خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان ۷ دستگاه خدمات دهنده را به کارگروه های استانی ابلاغ کرد.

به گزارش پورتال دبیرخانه کارگروه راهبری، نرخ خدمات ارائه شده دستگاه ها به دفاتر پیشخوان در جلسه مورخ ۹۲/۶/۶ کمیته تخصصی قیمت گذاری مصوب شده بود که اسامی دستگاه های خدمات دهنده عبارتند از:
۱ – سازمان ثبت احوال
۲ – وزارت صنعت، معدن و تجارت
۳ – شرکت آب و فاضلاب
۴ – شرکت رایتل
۵ – شرکت گاز
۶ – سازمان امور مالیاتی
۷ – توانیر
صورتجلسه شورای نرخ گذاری خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …