ابلاغ صورتجلسه کمیته تخصصی قیمت گذاری دفاتر پیشخوان خدمات دولت

 

دکتر شفیعی دبیر کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات دولت فهرست نرخ خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان ۷ دستگاه خدمات دهنده را به کارگروه های استانی ابلاغ کرد.

به گزارش پورتال دبیرخانه کارگروه راهبری، نرخ خدمات ارائه شده دستگاه ها به دفاتر پیشخوان در جلسه مورخ ۹۲/۶/۶ کمیته تخصصی قیمت گذاری مصوب شده بود که اسامی دستگاه های خدمات دهنده عبارتند از:
۱ – سازمان ثبت احوال
۲ – وزارت صنعت، معدن و تجارت
۳ – شرکت آب و فاضلاب
۴ – شرکت رایتل
۵ – شرکت گاز
۶ – سازمان امور مالیاتی
۷ – توانیر
صورتجلسه شورای نرخ گذاری خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بررسی نمایید

زمان ارائه مالیات بر مشاغل خودرو 96 در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور طی …