ابلاغ طرح تابلو اعلانات دفاتر پیشخوان استان

در جهت  رفع مشکلات بوجود آمده ناشی از  عدم اطلاع رسانی صحیح در دفاتر سطح استان ،فایل  بنر اطلاع رسانی   مشتریان  به همراه  بخشنامه مربوطه در کارتابل اداری دفاتر  بار گذاری شده  است دفا  می باید بر اساس نمونه ارسالی تابلو اعلانات خود را تهیه  و در محل مناسب نصب نمایند

روابط عمومی

انجمن صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و

بخش عمومی غیر دولتی استان بوشهر

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی