ابلاغ معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی

بر اساس ابلاغ معاونت محترم نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شماره ۶۰۸۰۴/۱۰۳ مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۴ از این پس دفاتری که اعتبار پروانه آنها به اتمام رسیده است از امکان ارائه خدمات با استناد به بند ۱ ماده ۶ آئین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدماتدولت محروم خواهند شد لذا ضرورت دارد نسبت به همگام سازی اطلاعات در بخش ” اطلاعات شخصی درگاه ” اقدام و در تاریخ پرونده خود اقدام نمایند.

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …