ابلاغ نرخ جدید خدمات ارتباطی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی

ا توجه به تلاشهای انجام شده از سوی کمیته نرخ گذاری کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و جلسات متعدد برگزار شده با دستگاههای خدمات دهنده ارتباطی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ، کمیسیون محترم تنظیم مقررات نسبت به تصویب این نرخ نامه اقدام نموده است.
یادآوری می نماید یکی از مشکلات دفاتر طی سالیان اخیر عدم اصلاح تعرفه و کارمزد خدمات ارتباطی در شبکه دفاتر پیشخوان خدمات دولت بوده است. که با این مصوبه اصلاح خواهد گردید.

دریافت نرخ جدید خدمات ارتباطی قابل ارائه در دفاتر پیشخوان

 

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …