اجراي قرارداد دريافت، ثبت و انتقال سفارش خريد فرآورده هاي نفتي با دفاتر پيشخوان به كارگروه هاي استاني ابلاغ شد
اجراي قرارداد دريافت، ثبت و انتقال سفارش خريد فرآورده هاي نفتي با دفاتر پيشخوان به كارگروه هاي استاني ابلاغ شد

اجرای قرارداد دریافت، ثبت و انتقال سفارش خرید فرآورده های نفتی با دفاتر پیشخوان به کارگروه های استانی ابلاغ شد

نظر به اجرای قرارداد دریافت، ثبت و انتقال سفارش خرید فرآورده های نفتی با دفاتر پیشخوان دولت که برابر قراردادی مابین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات منعقد شده، برای اجرا به کارگروههای استانی ابلاغ شد.

به گزارش پورتال کارگروه راهبری، سردار رویانیان با بیان واگذاری این خدمت به دفاتر پیشخوان خدمات به کارگروه های استانی خاطرنشان کرد: ضمن بررسی و تأیید دفاتر پیشخوان اعلام شده با در نظر گرفتن پراکندگی مناسب و اولویت دفاتر مُجازی که خدمات کمتری ارائه می دهند، نسبت به انجام هماهنگی و نظارت کافی اقدام نمایند.

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …