ارائه خدمات شهرداری بندرعباس به دفاتر پیشخوان خدمات دولت
ارائه خدمات شهرداری بندرعباس به دفاتر پیشخوان خدمات دولت

ارائه خدمات شهرداری بندرعباس به دفاتر پیشخوان خدمات دولت

 

به اطلاع دفاترپیشخوان خدمات دولت بندرعباس میرساند انجمن طی برگزاری چند جلسه با مسئولین محترم شهرداری موفق به عقد تفاهمنامه ای جهت ارائه تعدادی از خدمات برونسپاری شده است که به همین منظور کلاس آموزشی عملی در سالن همایش شهرداری مرکزی بندرعباس راس ساعت ۹ صبح سه شنبه تاریخ ۹۱/۸/۲۳ برگذار میشود، لذا ازدفاتریکه درانجمن تشکیل پرونده داده اند دعوت به عمل می آیدجهت گذراندن کلاس آموزشی دراین جلسه حضوربهمرسانند.

 

 

 

رئیس انجمن صنفی دفاترپیشخوان خدمات دولت استان هرمزگان

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …