ارائه 200 خدمت جدید الکترونیکی در دفاتر پیشخوان
ارائه 200 خدمت جدید الکترونیکی در دفاتر پیشخوان

ارائه ۲۰۰ خدمت جدید الکترونیکی در دفاتر پیشخوان

۲۰۰ خدمت الکترونیکی جدید توسط دفاتر پیشخوان دولت ارائه خواهد شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، علی فلاح رییس کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور در گفت وگو باموبنا، با بیان اینکه در شرایط حاضر به جز خدمات پایه مخابرات، پست و پست بانک، ۳۵ خدمت الکترونیکی در دفاتر پیشخوان دولت ارائه می‌شود، اظهار کرد: قرار است با همکاری برخی دستگاه‌های دولتی طی دوماه آینده ۲۰۰ خدمت جدید از طریق دفاتر به مردم عرضه شود.
وی تعداد دستگاه‌هایی را که قرار است با دفاتر پیشخوان دولت همکاری کنند حدود هفت سازمان اعلام کرد وگفت: شرکت گاز، سازمان بورس و وزارت جهاد کشاورزی از جمله سازمان‌هایی هستند که قرار است خدمات آنها به صورت الکترونیکی در دفاتر پیشخوان دولت ارائه شود.

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …