ارسال حواله های الکترونیکی بین بانکی پایا از طریق دفاتر پست بانک
ارسال حواله های الکترونیکی بین بانکی پایا از طریق دفاتر پست بانک

ارسال حواله های الکترونیکی بین بانکی پایا از طریق دفاتر پست بانک

به منظور تسهیل در امور بانکی هموطنان مناطق روستائی و محروم، امکان ارسال حواله های الکترونیکی بین بانکی پایا در دفاترمنتخب خدمات بانکی پست بانک ایران فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: بنابراعلام مدیریت شعب استان همدان، با ارسال اولین حواله الکترونیکی بین بانکی در دفترخدمات بانکی پست بانک روستای جورقان همدان، ارائه این خدمت ویژه بطور رسمی از طریق دفاتر این بانک آغاز شد.
بنابراین گزارش: با راه اندازی نرم افزار حواله های بین بانکی پایا در سامانه جامع سیمیای این دفتر، امکان ارسال لحظه ای(Online) حواله های مشتریان شبکه بانکی تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال فراهم گردید.
گفتنی است: در مرحله اول این خدمت ویژه از طریق ۶۶ دفترمنتخب خدمات بانکی پست بانک سراسر کشور انجام و در مراحل بعدی در تمامی دفاتر این بانک ایجاد خواهد شد.

بررسی نمایید

بنر توافق نامه سطح خدمات پستی (SAL)

مصوبه و بنر توافق نامه سطح خدمات پستی در قسمت ویژه همکاران بار گزاری گردیده …