*ارسال فرم تعهد نامه برای دفاتر شرکت کننده در فراخوان سری اول و دوم تمدید شد*

اطلاع کلیه دفاتری که در فراخوان کارگزاری بورس شرکت کرده اند می رساند، جهت تکمیل فرآیند ثبت نام، فرم تعهدنامه خدمات کارگزاری و مالی را که در ادامه مطلب موجود است دریافت و بر روی سربرگ دفتر چاپ نموده و نسبت به تکمیل آن اقدام نمایید.

دفاتر سطح استان  می بایست فرم تعهد  را تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ تحویل  انجمن صنفی داده تا پس از  مهر و امضا به ایمیل دبیرخانه کانون  ارسال گردد.

 

*چاپ فرم تعهد بر روی سربرگ الزامی میباشد*

لیست دفاتر شرکت کننده در فراخوان

دانلود فرم تعهد نامه

بررسی نمایید

۱۷ مهر (۹ اکتبر)روز جهانی پست مبارک

شاید کمتر کسی تصور می کرد زیر ساخت کنگره برن در سال ۱۸۷۴ میلادی بتواند …