*ارسال فرم تعهد نامه برای دفاتر شرکت کننده در فراخوان سری اول و دوم تمدید شد*

اطلاع کلیه دفاتری که در فراخوان کارگزاری بورس شرکت کرده اند می رساند، جهت تکمیل فرآیند ثبت نام، فرم تعهدنامه خدمات کارگزاری و مالی را که در ادامه مطلب موجود است دریافت و بر روی سربرگ دفتر چاپ نموده و نسبت به تکمیل آن اقدام نمایید.

دفاتر سطح استان  می بایست فرم تعهد  را تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ تحویل  انجمن صنفی داده تا پس از  مهر و امضا به ایمیل دبیرخانه کانون  ارسال گردد.

 

*چاپ فرم تعهد بر روی سربرگ الزامی میباشد*

لیست دفاتر شرکت کننده در فراخوان

دانلود فرم تعهد نامه

بررسی نمایید

قابل توجه دفاتر پیشخوان دولت در خصوص تبلیغات مربوط به سامانه پرداخت قبوض

بدین وسیله به اطلاع دفاتر پیشخوان می رساند؛ طبق گزارش های دریافت شده در روزهای …