اطلاعیه دبیرخانه کارگروه راهبری در خصوص صحت و سقم و اعتبار اصلاحیه بند ط ماده (۱) آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر

دبیرخانه کارگروه راهبری اعلام کرد: هرگونه تغییر، اصلاح و تکمیل مفاد آیین نامه منوط به تکمیل و اتمام مراحل ابلاغ رسمی آن بوده و مطابق معمول هر گونه ابلاغیه پس از اطلاع رسانی توسط دبیرخانه کارگروه قابل پیگیری می باشد.

به گزارش پورتال دبیرخانه کارگروه راهبری، در پی استعلام و اعتراض برخی از کارگروه های استانی و انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات در خصوص صحت و سقم و اعتبار اصلاحیه بند ط ماده (۱) آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات ارسالی توسط معاون محترم نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات به آگاهی می رساند: هرگونه تغییر، اصلاح و تکمیل مفاد آیین نامه مذکور از جمله بند مورد اشاره منوط به تکمیل و اتمام مراحل ابلاغ رسمی آن بوده و مطابق معمول هر گونه ابلاغیه پس از اطلاع رسانی توسط دبیرخانه کارگروه قابل پیگیری می باشد.

بررسی نمایید

سلامتی برای همه

مدیران محترم دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر با سلام با توجه به تعدد مراجعه …