اطلاعیه شماره (۳۳) کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینان/ دفاتر شهر جلفا کارتهای مرزنشینی را در قبال دریافت مبلغ ۵۰۰۰ ریال تحویل پست منطقه نمایند

به اطلاع دفاتر شهر جلفای استان آذربایجان شرقی می‌رساند، دفاتر شهر مذکور کارتهای مرزنشینی خود را در قبال ثبت کدپستی مندرج در نصویر کارت ملی مرزنشینان محترم و نام و نام خانوادگی آنها در قبال دریافت مبلغ ۵۰۰۰ ریال، تحویل پست نمایند.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، پیرو هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر گردید تا دفاتر منطقه جلفا به صورت پایلوت از فردا نسبت به ثبت کدپستی مرزنشینان به اضافه اسم آنها (نام و نام خانوادگی) در پشت پاکت مربوطه در قبال دریافت مبلغ ۵۰۰۰ ریال به شرکت پست منطقه اقدام نمایند.
بدیهی است ظرف مدت سه روز در صورت عدم تحویل کارتهای مذکور به مرزنشینان از سوی شرکت پست، کارتهای مذکور جهت مراجعه به مرزنشینان به دفاتر عودت داده خواهد شد.

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …