اطلاعیه شماره (۳۴) کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینان/ دفاتر ضمن توافق با مرزنشینان در مناطق صعب العبور نسبت به رساندن کارتها با رضایت مرزنشینان اقدام نمایند

دفاتر ضمن توافق با مرزنشینان در مناطق صعب العبور می‌توانند نسبت به رساندن کارتهای مرزنشینی با رضایت مرزنشینان محترم اقدام نمایند.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، پیرو جلسه برگزار شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تسریع در تحویل کارتهای مرزنشینی مقرر گردید تا دفاتری که امکاناتی به این امر تخصیص می‌دهند با رضایت مرزنشینان محترم و دریافت مبلغی توافقی، نسبت به رساندن کارت به مرزنشینان اقدام نماید.

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …