اطلاعیه در خصوص اختلال در سرویس اینترنت شرکت مخابرات ایران

به اطلاع آن دسته از دفاتر پیشخوان خدمات دولت ارائه کننده خدمات کارت ملی هوشمند میرساند ، عدم دسترسی به سرویس کارت ملی هوشمند(error806) به علت اختلا ل پیش آمده در سرویس دهی شرکت مخابرات ایران می باشد، فلذا کانون در حال پیگیری جهت رفع مشکل مذکور بوده و به محض رفع مشکل اطلاع رسانی خواهد شد.

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …