اطلاعیه بسیار مهم در خصوص فروش تمبر الکترونیکی
اطلاعیه بسیار مهم در خصوص فروش تمبر الکترونیکی

اطلاعیه بسیار مهم در خصوص فروش تمبر الکترونیکی

پیرو تماس های مکرر انجام شده از سوی دفاتر در خصوص ارسال پیامک برای خرید تمبر الکترونیکی به اطلاع می رساند تنها ابلاغیه شرکت پست جمهوری اسلامی ملاک عمل خواهد بود لذا با توجه به استعلام ابلاغیه شرکت پست جمهوری اسلامی، دفاتر تا حصول نتیجه تحمل نمایند.

بی شک هرگونه اقدام در جهت منافع دفاتر با اطلاع رسانی کامل از سوی کانون کشوری با هماهنگی کارگروه راهبری و دستگاه خدمات دهنده انجام خواهد شد.
روابط عمومی کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …