اطلاعیه تکمیلی در خصوص همراه اول

با توجه به مذاکره انجام شده با شرکت ارتباطات سیار
ضمن ارسال شرح دوره های آموزشی بشرح ذیل در مقابل نرخ آزاد مقرر گردید حداکثر طی سه قسط این مبلغ از سوی دفاتر پرداخت گردد و همچنین فرآیند اقساط بلند مدت حسب اعلام شرکت ارتباطات سیار با توجه به محدودیت زمانی برای استانهای کشور اعمال خواهد شد.

روابط عمومی کانون کشوری

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …