اطلاعیه در خصوص تغییر زمان برگزاری

بنا به تصویب شورای سیاست گذاری سومیت همایش ملی دفاتر پیشخوان ، زمان برگزاری همایش مذکور نیمه ی اول اردیبهشت ماه سال ۹۴ خواهد بود

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …