اطلاعیه در خصوص حضور دفاتر برتر در همایش

به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان دولت شهری و روستایی برتر سراسر کشور که از طریق ستاد برگزاری سومین همایش ملی دفاتر پیشخوان دولت با آنها تماس گرفته شده است میرساند،با توجه به هماهنگی انجام شده دفاتر مذکور روز برگزاری همایش با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر امکان ورود به سالن را خواهند داشت.

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی