اطلاعیه در خصوص خدمات جدید سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو جلسه برگزار شده با معاون محترم سازمان امورمالیاتی از روز جاری و با ارائه کد کاربری و پسورد، ممیزی روی دفاتری که سوابق را ناقص وارد می کنند صورت می پذیرد و در طی دوره دفاتر دارای اشکال، از سامانه ارائه خدمات حذف می گردند نظر به حساسیت موضوع ضرورت دارد با توجه به حضور رقبای جدی برای شبکه دفاتر و تداوم فعالیت دفاتر اقدام بایسته در ارائه خدمات کیفی مبذول دارند.

همچنین نکات زیر جهت ارسال اظهارنامه های حقیقی،حقوقی و املاک در نظر گرفته شود:

۱ – اطلاعات نام کاربری و کلمه عبور تنها منحصر به یک سیستم است و با اولین ورود، مشخصات دستگاه مورد نظر ثبت می گردد و دستگاه دیگری غیر از سیستمی که ثبت شده است، قادر به ارسال اطلاعات نخواهد بود.

۲ – با توجه به بند یک مسئولیت حفظ و نگهداری از اطلاعات محرمانه ارسالی، بر عهده شخص کاربر است.

۳ – چنانچه اطلاعات نام کاربری و کلمه عبور به دست کاربر نرسیده باشد،این امکان وجود دارد که شخص مدرس یا ناظر اداره کل مالیاتی مربوطه از طریق سامانه ثبت مدرسین اطلاعات کاربری را مجددا ارسال نماید.

۴ – چنانچه کاربر یا مدرس در ابتدای کار، شماره موبایل نادرست ارائه نموده باشند و اکنون بدلیل اشتباه بودن شماره موبایل پیامک مربوطه را دریافت ننموده باشد، لازم است اطلاعات نام و نام خانوادگی، شماره موبایل و کدملی شخص کاربر از طریق اداره کل مالیاتی مربوطه و سیستم پیام، طی پیام سیستمی خصوصی به واحد مربوطه ارسال گردد.

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی