اطلاعیه در خصوص خدمات شرکت سمان

به اطلاع دفاتر ارائه کننده خدمات شرکت سمات می رساند پیرو اعلام شرکت مذکور از تاریخ درج این اطلاعیه تشکیل پرونده در دفاتر صرفاٌ باید با حضور سهامدار انجام گردد. لذا تشکیل پرونده وکالتی فاقد اعتبار می باشد.

روابط عمومی کانون دفاتر پیشخوان دولت

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …