اطلاعیه در خصوص سرویس ثبت مفقودی روزنامه نسل فردا در دفاتر پیشخوان دولت

قابل توجه کلیه دفاتر پیشخوان سراسر کشور
پیرو تعامل میان این مجموعه با روزنامه سراسری نسل فردا به اطلاع می رسانیم درج آگهی مدارک مفقودی شهروندان در سراسر کشوردر این نشریه بلامانع است و ارائه این سرویس از طریق سامانه epishkhan.ir قابل دسترسی برای کلیه دفاتر پیشخوان سراسری کشور می باشد.

امید است این فرآیندضمن فرهنگ سازی برای شهروندان مشکلات آنها در خصوص مدارک مفقودی را به حداقل برساند .در همین راستا شرکتهای رقیب در حال توسعه این خدمات و بهره مندی از محل بازاریابی آن می باشند و تلاش دفاتر می تواند این خدمات را به خدمت دائمی در شبکه دفاتر تبدیل نمایند.

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …