اطلاعیه در خصوص قفل امنیتی سامانه پیشخوان

به اطلاع انجمن‌های صنفی و دفاتر پیشخوان کل کشور می‌رساند، شماره تلفن پشتیبانی ماژول امنیتی (قفل امنیتی) سامانه خدمات رسانی پیشخوان ۰۲۱۸۸۵۰۱۷۳۱ می‌باشد لذا دفاتر از تماس با شماره ۰۲۱۶۶۵۷۰۲۶۱ خودداری نمایند.

روابط عمومی کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بررسی نمایید

نحوه اعتراض به حذف یارانه نقدی