اطلاعیه در خصوص پیگیری انجمن های استانی جهت جلوگیری از فعالیت کافی نت ها برای ارائه

با توجه به اقدامات هماهنگ تشکلهای استانی در جلوگیری از فعالیت کافی نت ها برای ارائه خدمات امور مالیاتی اقدام مشابه استان مرکزی در استانهای البرز، کرمان، گیلان نیز با هماهنگی تشکلهای صنفی استانی و کارگروه صورت گرفت.
با توجه به مفاد قانونی و ابلاغ خدمات قابل برونسپاری به دفاتر پیشخوان دولت ارائه هر گونه خدمات در داخل مراکز امور مالیاتی و کافی نتها در مغایرت با قانون می باشد لذا ضمن اعلام این مطلب به مسئولین محترم سازمان امور مالیاتی مراتب پیگیری موضوع و حرکت تشکلهای استانی نشان از انسجام و هماهنگی در اعلام مواضع ملی دارد. جهت اطلاعات بیشتر به تالار گفتگو مراجعه کنید.(با نام کاریری اختصاصی خود وارد شوید.)
روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …