اطلاعیه شماره (۱) ثبت نام هدفمندی یارانه ها

پیرو اعلام قبلی درباره مرحله جدید ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی از طریق سامانه پیشخوان (epishkhan.ir) ، موارد زیر به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان اعم از شهری و روستایی متقاضی ارائه این خدمات اعلام می‌گردد.

۱ – ثبت نام، تکمیل و یا بروزرسانی اطلاعات دفتر در سامانه پیشخوان(epishkhan.ir)

ثبت نام در سامانه پیشخوان مربوط به دفاتری است که در سامانه پیشخوان عضویت ندارند.

راهنمای ثبت نام اولیه:
– مراجعه به سایت www.epishkhan.ir

– انتخاب گزینه عضویت در سامانه ( dungle.epishkhan.ir )
– ورود به صفحه عضویت جدید در سیستم
– تکمیل مشخصات
– بارگذاری مجوز پیشخوان و عکس صاحب مجوز
– ثبت اطلاعات
– انتظار تایید
(ثبت نام اولیه در سایت جهت ثبت نام یارانه ها رایگان می باشد)

 

۲- IP ثابت
– دفاترمتقاضی که در حال حاضر امکان تهیه IP ثابت را دارا می‌باشند نیز نسبت به این امر اقدام نمایند. (نحوه اعلام IP متعاقبا در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد)
IP ثابت را می‌توان از شرکت تامین کننده اینترنت فعلی دفتر و یا سایر شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت ( ISP ) تهیه کرد.

روابط عمومی کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی