اطلاعیه شماره (۱) خدمات وزارت آموزش و پرورش / در خصوص خدمت تاییدیه تحصیلی

نظر به برگزاری دوره تربیت مدرس خدمات تائیدیه تحصیلی وزارت آموزش و پرورش مراتب زیر از سوی تشکلهای استانی مورد انتظار است

  1. تا پایان هفته جاری انجمنهای محترم می بایستی بر اساس لیست اعلامی و زمان تمدید شده برای دفاتر متقاضی ارائه خدمات که در فراخوان شرکت نموده اند ، نسبت به برگزاری دوره آموزشی با هماهنگی و حضور نماینده اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش استان اقدام نموده و لیست تائید شده که به مهر و امضاء نماینده اداره آموزش و پرورش استان و تشکل صنفی رسیده را برای فعال سازی دفاتر مذکور به کانون کشوری ارسال نمایند.
  2. در ابتدای هفته بعد و بر اساس اولویت ارسال مدارک از سوی تشکلهای استانی نسبت به فعال سازی دفاتر استان اقدام خواهد شد.
  3. تشکلهای استانی که نماینده آنها موفق به حضور در کلاس تربیت مدرس نشده اند می بایستی نسبت به ارسال درخواست کتبی با مهر و امضاء انجمن صنفی استان تا حداکثر پایان روز چهارشنبه مورخ ۷/۵/۹۴ به کانون کشوری اقدام نمایند تا با برنامه ریزی برای هفته های آتی نسبت به اعزام مدرس برای آموزش دفاتر استان اقدام شود.

تبصره : هزینه ایاب و ذهاب و مدرس جهت حضور در استان به عهده تشکل استان خواهد بود.
با توجه به حساسیت موضوع در زمانبندی ارائه خدمات و فشردگی برنامه های کانون از کلیه انجمنهای باقیمانده تقاضا می شود نسبت به ارسال به موقع تقاضا اقدام نمایند.

 

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت

 

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …