اطلاعیه شماره (۱) خدمات وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی / در خصوص صدور کارت بهداشت

با توجه به اتمام دوره پایلوت در شهر تهران خدمات ثبت نام و صدور کارت بهداشت برای دفاتر شرکت کننده در دوره آموزشی مذکور آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت باتوجه به اتمام موفقیت آمیز طرح پایلوت در دو دفتر پیشخوان دولت در شهر تهران بر اساس تفاهمنامه منعقده فی مابین معاونت توسعه مدیریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت بهداشت که مراحل رونمائی آن با حضور معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سومین همایش ملی دفاتر پیشخوان دولت صورت پذیرفت و همچنین اتمام عملیات فنی و اجرائی طرح با هماهنگی بخش فنی کانون کشوری و دو دانشگاه علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی دفاتر شرکت کننده در دوره آموزشی فعال خواهند شد.

در همین رابطه علی فلاح دبیرکل کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت گفت منتظر انعقاد پروتکل حقوقی با دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم که انشاالله با ابلاغ وزارت بهداشت این فرآیند را در استان تهران تکمیل خواهد کرد وی گفت با عملیاتی شدن این فرآیند در دفاتر تهران و ابلاغ وزارت بهداشت پیرو اطلاعیه قبلی تشکلهای صنفی استانی در تعامل با کانون کشوری و کارگروه های استانی می توانند با طی مراحل حقوقی با دانشگاههای علوم پزشکی استانها نسبت به فعال سازی این سرویس بر اساس اولویتهای زمانی از طریق درگاه ملی دفاتر پیشخوان خدمات دولت اقدام نمایند.

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت

 

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …