اطلاعیه شماره (۱۳) ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی/ متقاضیانی که تمایل به اعلام انصراف یا ثبت نام دارند می‌توانند طی روزهای باقیمانده در دفاتر پیشخوان اقدام نمایند

 

با توجه به پایان ثبت نام یارانه ها، کلیه متقاضیانی که تمایل به اعلام انصراف یا ثبت نام دارند می‌توانند طی روزهای باقیمانده، به دفاتر پیشخوان مراجعه نمایند.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، بدیهی است هرگونه تغییرات تعداد افراد خانوار، متعاقبا از طریق سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام خواهد شد.
همچنین تأکید می‌گردد صرفا افراد انصرافی و یا جاماندگان از ثبت نام می‌توانند اقدام نمایند.

 

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی