اطلاعیه شماره (۲) ثبت نام ثبت نام هدفمندی یارانه ها

 

پیرو جلسه برگزار شده و توافقات صورت گرفته لازم است تا دفاتر شهری و روستایی نسبت به انجام مراحل زیر اقدام نمایند.

۱ – آغاز زمان ثبت نام از متقاضیان از تاریخ ۹۳/۱/۲۰ خواهد بود.
۲ – به منظور فعال‌سازی کاربران در سامانه الکترونیکی و هماهنگی‌های انجام شده با سازمان هدفمندسازی مبنی بر ارائه لیست دفاتر، ضرورت دارد تا حتما دفاتری که تاکنون اقدام به ثبت نام اطلاعات خود در سامانه epishkhan.ir ننموده اند نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایند.
۳ – ضرورت دارد در صورت وجود مراجعه کننده، ارائه خدمات توسط دفاتر حداقل در سه شیفت کاری پیش بینی گردد.
۴ – فرم پیش ثبت نام (که طی اطلاعیه های آتی ارائه خواهد شد) باید توسط متقاضی (سرپرست خانوار) تکمیل و به امضاء و اثر انگشت وی رسیده نزد دفتر نگهداری شود تا در زمان اعلامی به ستاد هدفمندی ارائه گردد.
۵ – یک نمونه بنر فرم مذکور آماده و در محل دفتر در معرض دید متقاضیان جهت راهنمایی آنها قرار گیرد.
۶ – باید اطلاع رسانی کامل در دفتر مبنی بر “در صورت عدم دریافت پیامک طی ۷۲ ساعت از زمان ثبت نام، حتما به دفتری که در آن ثبت نام کرده اید مراجعه و از انجام ثبت نام خود اطمینان حاصل نمایند” صورت پذیرد.
۷ – شماره تلفن مرکز پاسخگویی به مشکلات دفاتر طی دوره ثبت نام عبارتند از: ۰۲۱۸۸۷۴۷۳۵۳ و ۰۲۱۸۸۷۳۸۷۵۷
۸ – کارمزد وصولی ارائه خدمات مذکور توسط دفاتر مبلغ ۳۵۰۰۰ ریال می‌باشد که مراتب ابلاغ آن پس از تصویب نهایی در شورای نرخ‌گذاری کارگروه راهبری کشور به کارگروه های استانی ابلاغ خواهد شد و هرگونه دریافت وجه اضافه در این رابطه تخلف محسوب می‌گردد.
۹ – ثبت نام تنها با حضور و ارائه کارت ملی و احراز هویت متقاضی (سرپرست خانوار) و افراد تحت تکفل وی امکانپذیر می‌باشد.

روابط عمومی کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی