اطلاعیه شماره (2) ثبت نام شوراهای شهر و روستا
اطلاعیه شماره (2) ثبت نام شوراهای شهر و روستا

اطلاعیه شماره (۲) ثبت نام شوراهای شهر و روستا

نظر به حساسیت موضوع ثبت نام شوراهای شهر وروستا و مذاکرات انجام شده با وزارت محترم کشور و همچنین محدودیت زمانی جهت ارسال قفل امنیتی و تنظیمات فنی؛ صرفا در این مرحله انتظار دارد کلیه دفاتر متقاضی که در فراخوان کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت شرکت نموده‌اند نسبت به ثبت نام در سامانه الکترونیکی کانون epishkhan.ir اقدام نمایند.

در همین راستا از آنجاییکه رعایت الزامات امنیتی برای سایر خدمات ضروری است و خدمات در سامانه دفاتر پیشخوان دولت در حال توسعه می‌باشد، توصیه می‌شود دفاتر نسبت به ثبت نام جهت تهیه ماژول امنیتی اقدام نمایند. بدیهی است در این مرحله دفاتر می توانند بدون پرداخت وجه، نسبت به ثبت نام و فعالسازی اقدام نمایند لیکن در سایر خدمات قابل ارائه، تهیه قفل امنیتی ضروری خواهد بود.
همچنین لازم به ذکر است طبق نقطه نظر وزارت محترم کشور، دفاتر پیشخوان سراسر کشور ملزم به ارائه خدمت فوق می باشند.

گفتنی است دفاتری که مجهز به قفل امنیتی هستند نیاز به ثبت نام مجدد ندارند.

ورود به صفحه ثبت نام در سامانه پیشخوان

روابط عمومی کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بررسی نمایید

آموزش سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا

بدینوسیله به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر می رساند  در جهت ارائه …