اطلاعیه شماره (۴۰) مالیات بر مشاغل خودرو/ ۹۳/۱۱/۰۴ پایان زمان موقت دسترسی برروی اینترنت

پیرو اطلاعیه شماره ۳۹ بدینوسیله به اطلاع کلیه دفاتر محترم پیشخوان دولت سراسر کشور میرساند حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور سرویس مالیات برمشاغل خودرو از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ صرفا برروی شبکه ملی دفاتر پیشخوان (SIN) ارائه و دسترسی موقت قطع خواهد شد.

لذا از دفاتری که تا کنون موفق به اتصال به شبکه دفاتر (SIN) نشده اند تقاضا می شود با توجه به الزام ارائه خدمات برروی بستر مذکور ، درخواست های خود را از شرکت های مخابرات و انجمن های استانی پیگیری نمایند.

مجددا یادآور می گردد دسترسی از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ برای سرویس مشاغل خودرو الزاما از طریق شبکه ملی دفاتر پیشخوان (SIN) میسرخواهد بود.

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی