اطلاعیه شماره (۴۱) کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینان/ ضرورت تکمیل اطلاعات مرزنشینان

به اطلاع کلیه دفاتر فعال در سامانه مرزنشینی می‌رساند در صورتی که اطلاعات مرزنشینان تکمیل نباشد از تاریخ ۹۲/۸/۱۹ به ازای هر ثبت نام ناقص، معادل ۸۵/۰۰۰ ریال جریمه خواهند شد.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، در صورتی‌که تا تاریخ ۹۲/۸/۲۴ کارت‌های رسیده به دفتر خود را در سامانه ثبت ننمایند، به ازای هرکارت مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال جریمه خواهند شد. همچنین در صورتیکه پرونده های مربوط به کدهای ملی مندرج در سامانه تا تاریخ ۹۲/۸/۳۰ تکمیل نگردد به ازای هر کد ملی مبلغ ۱۵۰/۰۰۰ ریال جریمه خواهد شد.
با توجه به ضرورت تکمیل سوابق امر به کلیه دفاتر توصیه می‌گردد اقدام اجرایی به عمل آورند تا مشمول موارد فوق که در سوابق دفتر درج خواهد شد نگردند.

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …