اطلاعیه شماره (۴۴) مالیات بر مشاغل خودرو/در خصوص دسترسی مشروط

قابل توجه دفاتر محترم پیشخوان متقاضی دسترسی به سامانه مالیات بر مشاغل خودرو:

– خواهشمند است فایل راهنمای کاربری سامانه را از لینک زیر دریافت کرده و مطالعه نمایید.

 

راهنمای کاربری

– فایل سوالات متداول سامانه مالیات مشاغل خودرو را نیز مطالعه نمایید.

سوالات متداول سامانه مالیات مشاغل خودرو

 

پیرو اطلاعیه شماره ۴۳ بزودی دسترسی دفاتر متقاضی که خط ساین آنها برقرار شده است ،به سامانه مالیات مشاغل خودرو بطور مشروط و موقت فعال خواهد شد.

پس از ۲ هفته کار با سیستم آزمون آنلاین از شما اخذ خواهد شد. درصورت موفقیت در این آزمون دسترسی شما به سامانه دائم خواهد شد.

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …