اطلاعیه شماره (۴۵) مالیات بر مشاغل خودرو/در خصوص بروز رسانی نرم افزار

قابل توجه کلیه انجمنهای دفاتر پیشخوان دولت کشور
نظر به اینکه در روزهای اولیه ارائه خدمات سامانه سازمان مالیاتی به منظور پوشش شبکه می بایستی اقدامات بهینه سازی صورت پذیرد و لذا اشکالاتی وجود دارد که عزیزان در سازمان امور مالیاتی مشغول بر طرف نمودن آن هستند و انتظار دارد تا پایان وقت اداری امروز مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۴ مرتفع گردد . با توجه به مراتب فوق و لزوم تمرکز تیم فنی جهت بهینه سازی شبکه خواهشمند است با خویشتنداری از هر گونه تماس تلفنی با سازمان امور مالیاتی خودداری فرمایند.

با تشکر

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت

 

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …