اطلاعیه شماره (۴۵) مالیات بر مشاغل خودرو/در خصوص بروز رسانی نرم افزار

به اطلاع دفاتر گرامی می‌رساند؛ پیرو اعلام سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل بروز‌رسانی ، دسترسی به سرویس مالیات مشاغل خودرو مقدور نمی‌باشد.

 

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …