اطلاعیه شماره )۵۳( کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینان/ الزامات مربوط به احراز محل سکونت مرزنشینان

قابل توجه کلیه دفاتر پیشخوان دولت که درفاز سوم ثبت نام کارت الکترونیک مرزنشینی مشارکت دارند:
مرجع تایید کننده نامه احراز محل سکونت مرزنشینان به شرح زیل می باشد:
ساکنین مناطق شهری: شورای اسلامی شهر محل سکونت مرزنشین
ساکنین مناطق روستایی: شورای اسلامی روستا محل سکونت مرزنشین
دهستانها : دهداری محل سکونت مرزنشین (در صورت نبود دهداری تاییدیه بخشداری)
بخشها : بخشداری محل سکونت مرزنشین
بدیهی است نامه احراز محل سکونت ساکنین بخش های مرزی الزاما،باید توسط بخشداری تایید گردد.

 

  • همچنین با توجه به اینکه در ثبت نام فاز جدید کارت ، الکترونیک از طریق پست به آدرس محل سکونت مرزنشین ارسال می گردد، تعیین کدپستی توسط دفتر و تایید آدرس پستی دقیق توسط مرزنشین از اهمیت بالایی برخوردار است.لذا ثبت کد پستی اشتباه از سوی دفتر پیگرد فانونی خواهد داشت.

دفتر پیشخوان موظف به کنترل اطلاعات قبل از ثبت درخواست و تشکیل پرونده می باشد.

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …