اطلاعیه شماره (۵۴) کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینان/پایان مهلت تعیین شده نسبت به برخورد با دفاتر دارای پرونده مرزنشینی رسوبی

با پایان مهلت تعیین شده نسبت به برخورد با دفاتر دارای پرونده مرزنشینی رسوبی اقدام می شود.
رئیس کمیته بازرسی و نظارت کانون کشوری گفت نظر به اینکه تمام تلاش تشکیلات برای توسعه خدمات و بهبود معیشت دفاتر صورت می پذیرد اجازه نمی دهیم تخلف تعداد محدودی دفتر به چهره سایر دفاتر خدوم و زحمتکش خدشه وارد کند.

احمد آقاباقری عضو هیئت مدیره کانون کشوری و رئیس کمیته بازرسی و نظارت کانون گفت با توجه به جلسات برگزار شده در کمیته حقوقی وزارت صنعت ، معدن و تجارت هنوز تعدادی پرونده نزد دفاتر باقیمانده است که طی اطلاعیه های قبلی در این خصوص اطلاع رسانی شد و مهلت مناسب داده شد وی گفت با توجه به ضرورت حفظ حقوق مشتریان و انجام امور محوله و با توجه به مذاکرات انجام شده مقرر گردیده با دفاتر متخلف برخورد جدی صورت پذیرد در همین رابطه لیست دفاتر مذکور جهت اقدامات آتی از طریق وزارت کشور به کارگروه های استانی ارسال و قطعا اقدامات جدی در این خصوص صورت خواهد پذیرفت وی گفت اطلاع رسانی به مرزنشینان صورت گرفته است ولی متاسفانه بعضی از دفاتر از ارائه اطلاعات صحیح به مرکز پاسخگوئی امتناع می ورزند که این امر در ممیزی ها مشخص شده است آقاباقری گفت همواره هزینه پیشگیری کمتر از درمان است فلذا توصیه موکد می کنیم فرصت را از دست ندهید.

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی