اطلاعیه شماره (۵۹) کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینان / در خصوص اصلاح کد پستی

از کلیه دفاتر لیست پیوست تقاضا می شود کد پستی جدید پرونده های مربوط به دفتر خود را حداکثر طی هفته آتی به ایمیل mimt@epishkhan.ir ارسال نمایند.

خواهشمند است در بخش موضوع ایمیل{ کد دفتر } را درج فرمایید.

{مشاهده لیست دفاتر و شماره پرونده}

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …