اطلاعیه شماره (۵۹) کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینان/در خصوص مهلت تعیین تکلیف کارتهای مرزنشینی

به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان دولت مشارکت کننده در طرح ثبت نام کارت مرزنشینی میرساند ، نظر به اینکه ثبت نام دوره جدید مرز نشین از مورخ ۱/۷/۹۴ آغاز میگردد کلیه دفاتری که تا پایان مورخ ۳۱/۵/۹۴ پرونده های ناقص خود را تکمیل ننمایند اجازه ثبت نام داده نخواهد شد و دسترسی آنها مسدود می گردد.

(لیست دفاتر)

لذا دفاتر با بکارگیری تمام مسایل خود ، رسوبی پرونده های خود را هرچه سریعتر تعیین تکلیف نمایند .”

 

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …