اطلاعیه شماره (6) کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینان
اطلاعیه شماره (6) کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینان

اطلاعیه شماره (۶) کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینان

نرخ ارائه خدمات مرزنشینان برای دفاتر پیشخوان دولت براساس مصوبه کمیته تعیین نرخ کارگروه راهبری ۳۴۸۵۰ ریال تعیین شد.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، مبلغ ۸۵۰۰۰ ریال باید از متقاضی دریافت گردد که از این مبلغ ۳۲۹۰۰ ریال متعلق به دفتر و ۱۹۵۰ ریال مالیات ارزش افزوده می باشد و مابقی مبلغ برای تولید کارت و آماده سازی آن باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت گردد که این مبلغ در هر ثبت نام از مبلغ دریافتی توسط دفتر کسر می گردد.

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …