اطلاعیه شماره (۶۴) کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینان/لیست استان ها و دفاتر به همراه تعداد کارت رسوبی

نظر به جلسات متعدد با کمیته حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بر اساس آخرین مصوبات ، نظر به حساسیت و همچنین نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی و ثبت نام و تمدید دور جدید کارتها ضرورت دارد تا حداکثرتا پایان مهرماه سال جاری کلیه کارتهای رسوبی در شبکه دفاتر پیشخوان دولت از طریق ادارات صمت در شهرستانها و استانهای مجری طرح براساس دستورالعمل ابلاغی تحویل و تسویه گردد.

 

در همین خصوص سامانه برای مدت مشخص باز و این امکان برای دفاتر فراهم آمد لیکن پس از انقضای زمان اعلام شده و مصوبات قبلی ضمن بستن کد کاربری دفاتر از همه حوزه های خدمتی اقدامات آتی نیز با توجه به ابلاغ کارگروه مذکور بعمل خواهد آمد لذا انتظار دارد دفاتر عزیز در اسرع وقت نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایند.
شایان ذکر است نمایندگان و انجمنهای استانی نیز بزودی با بازشدن یک کد کاربری می بایستی نسبت به تحویل کارتهای رسوبی مطابق دستورالعمل اقدام نمایند.

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …