اطلاعیه شماره (۷) ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی/ قابل توجه انجمن‌های صنفی و دفاتر کل کشور

 

تنها سامانه ای که گزارش عملکرد دفاتر پیشخوان دولت را به اطلاع مسؤولان خواهد رساند سامانه epishkhan.ir می‌باشد.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، در پی برخورد بعضی از مسؤولان استانی دستگاه های خدمات دهنده در شبکه دفاتر پیشخوان دولت با رؤسای تشکل‌های صنفی و دفاتر در راستای استفاده از درگاه دفاتر پیشخوان دولت؛ ضمن پیگیری مراتب از طریق وزارت کشور، به اطلاع کلیه انجمن‌های صنفی و دفاتر پیشخوان می‌رساند تنها سامانه ای که گزارش عملکرد دفاتر پیشخوان دولت را به اطلاع مسؤولان خواهد رساند سامانه epishkhan.ir می‌باشد لذا انتظار دارد دفاتر و تشکل‌ها نسبت به اطلاع رسانی این امر به همکاران اقدام نموده و هرگونه برخورد خارج از عرف دستگاه های خدمات دهنده را به صورت مکتوب برای پیگیری های آتی به کانون کشوری گزارش نمایند

بررسی نمایید

آموزش سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا

بدینوسیله به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر می رساند  در جهت ارائه …