اطلاعیه شماره (۸) ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی/ مراجعه کنندگان به دفاتر پیشخوان دولت نیاز به شماره حساب ندارند/ نمونه فرم اصلاحی

 

مراجعه کنندگان به دفاتر پیشخوان دولت نیاز به شماره حساب ندارند.

به گزارش روابط عمومی کانون سراسری، با توجه به فرم پیش ثبت نام ارائه شده که نمونه اصلاحی آن در زیر آمده است و طراحی سامانه مخصوص، دفاتر نیاز به ثبت شماره حساب سرپرست خانوار ندارند.

نمونه فرم اصلاحی

بررسی نمایید

نحوه اعتراض به حذف یارانه نقدی