اطلاعیه شماره (9) کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینان؛ آموزش الکترونیک سامانه پیله وری
اطلاعیه شماره (9) کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینان؛ آموزش الکترونیک سامانه پیله وری

اطلاعیه شماره (۹) کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینان؛ آموزش الکترونیک سامانه پیله وری

از دفاتر پیشخوان ۱۷ استان مرزنشین که هم اکنون از سامانه پیله وری استفاده می نمایند و در نحوه استفاده از این سامانه مشکل دارند و یا اینکه خواستار آشنایی با قسمت های مختلف این سامانه هستند دعوت می گردد از “سامانه آموزش الکترونیک” شرکت پیشخوان خدمات گستر ایرانیان استفاده نمایند.

به گزارش روابط عمومی شرکت پیشخوان خدمات گستر ایرانیان، به ترتیب با اضافه شدن قسمت های جدید به سامانه، آموزش نحوه استفاده از آن نیز در سامانه آموزش الکترونیک ارائه خواهد شد.
لازم به ذکر است دفاتری که در سامانه مذکور ثبت نام نمایند به مرور و با اضافه شدن بخش های جدید به سامانه پیله وری، برای آموزش نحوه استفاده از بخش های اضافه شده نیازی به پرداخت مجدد هزینه نخواهند داشت.
ورود به صفحه آموزش

بررسی نمایید

زمان ارائه مالیات بر مشاغل خودرو 96 در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

روابط عمومی کانون انجمن های صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور طی …