اطلاعیه مجدد در خصوص خدمات جدید سازمان امور مالیاتی کشور

با توجه به طی دوره مدرسین که از استانهای کشور اعزام شده اند ضرورت دارد تا مراتب زیر توسط انجمنهای کشور به انجام برسد( شایان ذکر است استانهایی که نسبت به اعزام نماینده اقدام ننموده اند این امر راساً از سوی کانون کشوری انجام می شود) و مرحله آموزش در استان پس از هماهنگی انجمن با سازمان مالیاتی استان و تامین مکان به مرحله اجرا درخواهد آمد.
تبصره: هزینه ایاب و ذهاب و اقامت استاد بعهده انجمن استانی خواهد بود.

– فرم تعهدنامه( اینجا کلیک کنید) با مهر و امضا انجمن برای کانون ارسال شود تا نسبت به ارائه گواهی مدرس معرفی شده اقدام لازم صورت پذیرد.

۲- همزمان با ارائه گواهی کد و پسورد ارائه خواهد شد.
۳- حداکثر ظرف مدت یک هفته می بایستی نسبت به هماهنگی با امور مالیاتی استان که از طریق مکاتبه کتبی انجمن استانی اقدام و با حضور ناظر سازمان مالیاتی مرحله آموزشی به دفاتر ثبت نام شده که مراحل ثبت نام را تکمیل نموده اند اقدام گردد.

“”دفاتر جهت معرفی کاربر برای آموزش باید فرم زیر را تکمیل و به همراه مدارک برای انجمن های استان خود ارسال نمایند.””

{فرم معرفی کاربر}

{راهنمای دریافت Mac}

قابل توجه دفاتر پیشخوان استان تهران
دفاتر استان تهران باید فرم تکمیل شده به همراه مدارک را به دبیرخانه کانون واقع در تهران،میدان توحید،خیابان ستارخان، خیابان پاتریس لومومبا، کوچه یکم،پلاک ۲ تحویل نمایند.

روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان دولت

 

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …