اعضای جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منصوب شدند

 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در احکام جداگانه‌ای، دکتر سیداحمد معتمدی، مهندس نصراله جهانگرد و دکتر مسعود اخوان فرد را به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منصوب کرد.

به گزارش دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در حال حاضر دکتر محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بعنوان رئیس، دکتر علی‌اصغر عمیدیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی بعنوان دبیر، مهندس نصراله جهانگرد، دکتر سیداحمد معتمدی، دکتر مسعود اخوان فرد بعنوان اعضای صاحب‌نظر، مهندس سیدهادی نادمی بعنوان نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و مهدی مرجانی بعنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی، اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هستند.

بررسی نمایید

جلسه بررسی مشکلات و پاسخگویی به سوالات دفاتر بر گزار شد

بر اساس هماهنگی بعمل آمده همزمان با هفده مهر روز جهاتی پست ، جلسه بررسی …