اعلام نتایج نهایی فراخوان ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان بوشهر

نتایج نهایی فراخوان ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت مورخ ۶/۹/۱۳۹۱(باستناد مجوز شماره ی ۱۰۹۷۵۱/۱۹/۱۰۰/۹۰ مورخ ۱/۹/۱۳۹۰) و اسامی واجدین شرایط تاسیس دفتر پیشخوان خدمات دولت ، پس از تأیید کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی استان بوشهر جهت انجام مصاحبه نهایی اعلام گردید.

دبیر کارگروه اظهار داشت : از تعداد ۴۶ نفر واجد شرایط اولیه برای آزمون، ۵ متقاضی به دلیل عدم شرکت در آزمون برابر مقررات حذف و ۴۱ نفر متقاضی واجد شرایط مورد ارزیابی نهایی قرار گرفته که از میان آنها اسامی دو برابر ظرفیت پذیرفته شده در هر منطقه جهت مصاحبه اعلام می گردد.

واجدین شرایط در روز مشخص شده جهت مصاحبه حضوری می بایست با در دست داشتن اصل کارت ملی یا شناسنامه در محل دفتر فناوری اطلاعات حضور بهم رسانند.

اسامی متقاضیان واجدالشرایط ارزیابیفراخوان سال ۱۳۹۱ تأسیس دفاتر پیشخوان خدمات دولتو بخش عمومی غیر دولتی استان بوشهر ، جهت مصاحبه به شرح زیر اعلام می گردد .

ردیف

نام و نام خانوادگی

متقاضی شهر

روز

ساعت مصاحبه

۱

سمیه حصیری

بردخون

شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۴

۸-۹

۲

نبی بخشا

شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۴

۹-۱۰

۳

سید غلامرضا موسوی

بندر امام حسن

شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۴

۱۰-۱۱

۴

زهرا عبدی

بنک

شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۴

۱۱-۱۲

۵

مهدی انگشتبان

شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۴

۱۳-۱۴

۶

عاطفه بوشهری سنگی زاه

بوشهر

یک شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۵

۸-۹

۷

نرگس بارگاهی

یک شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۵

۹-۱۰

۸

جعفر حسن پور

خارگ

یک شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۵

۱۰-۱۱

۹

زهرا اکبری

دلوار

یک شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۵

۱۱-۱۲

۱۰

عبدالرضا تیموری

یک شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۵

۱۳-۱۴

۱۱

لیلا عوض پور

شبانکاره

دوشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۶

۸-۹

۱۲

آسیه حسن زاده

دوشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۶

۹-۱۰

۱۳

عبداله محمدی

شنبه و طسوج

دوشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۶

۱۰-۱۱

۱۴

رقیه ابراهیمی

دوشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۶

۱۱-۱۲

۱۵

نواب خضری

گناوه

دوشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۶

۱۳-۱۴

۱۶

نسرین باقری زاده

دوشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۶

۱۴-۱۵

منبع خبر :

بررسی نمایید

ابلاغیه نرخ تاییدیه تحصیلی

 براساس آخرین ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نرخ سرویس تاییدیه تحصیلی به …