افتتاح اولین دفتر پیشخوان دولت ارائه کننده خدمات ثبت احوال در استان بوشهر
افتتاح اولین دفتر پیشخوان دولت ارائه کننده خدمات ثبت احوال در استان بوشهر

افتتاح اولین دفتر پیشخوان خدمات دولت ارائه کننده خدمات ثبت احوال در استان بوشهر

اولین دفتر پیشخوان دولت ارائه کننده خدمات ثبت احوال با حضور آقای مهندس زارع معاون محترم استاندار،آقای کاظمی فرماندار شهرستان بوشهر،آقای برزگز زاده مدیرکل پست،آقای صالحی نیا مدیر کل ثبت احوال استان بوشهر آقای حسین عرب نیدی رییس انجمن دفاتر استان و دیگر مسئولین در دفتر پیشخوان خدمات دولت ۷۲۱۵۱۰۲۴(خانم کیا منش) واقع در خیابان صلح آباد شهر بوشهر افتتاح گردید.

این دفتر آماده ارائه یازده مورد از خدمات سجلی ثبت احوال به افراد می باشد.

بررسی نمایید

اربیعن بهانه عشق است .. تو چقدر عاشقی

یک نظر

  1. ظرفیت دفاتر بیشتر از اینهاست فقط عزمی جزم و همبستگی بدون بد بینی بین دفاتر لازم است که امیدوارم آن نیز بزودی صورت پذیرد . با تشکر از تمامی کسانی که باعث این مهم گردیدند.تبریک به دفتر خانم کیامنش